Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Madrid : Konsulära tjänster : Pass och indentitetskort

FINLANDS AMBASSAD, Madrid

Embajada de Finlandia
Paseo de la Castellana 15, E-28046 Madrid 1, Spain
Tel. +34-91 319 6172
E-post sanomat.mad@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass

Pass

De nya finska biometriska passen tas i bruk den 21 augusti 2006. I Finland ansöker man om pass hos polisen. I Spanien kan man ansöka om pass på Finlands ambassad i Madrid och konsulatet i Las Palmas.

Så här ansöker man om pass

 • Ansökan om pass görs personligen på Finlands ambassad i Madrid,  honorärkonsulatet i Las Palmas, Gran Canaria eller på honorärkonsulatet i Málaga.

Dessutom kan man ansöka om pass vid honorärkonsulaten där ambassadens mobila passmaskin cirkulerar. Dessa är Barcelonas, Palma de Mallorcas och Pilar de la Horadadas (Alicante) honorärkonsulat.

 • Under 2018 kan man personligen inlämna passansökning vid den mobila passmaskinen som följer:

Pilar de la Horadada:                       15.1.-28.3.2018

 Palma de Mallorca:                           23.4.-29.7.2018

   Barcelona:                                        13.8.-31.12.2018

 • Tidtabellen för  2019:

                            Pilar de la Horadada                        14.1.-28.4.2019

                            Palma de Mallorca                           17.5.-11.8.2019

                            Barcelona                                         26.8.-31.12.2019

 • Passet betalas i förväg och kvittot på betalningen uppvisas vid ansökningstillfället.
 • Minderåriga skall lämna in ansökan personligen tillsammans med en av vårdnadshavarna.
 • Det går också att ansöka om pass hos polisen i Finland.
 • Det färdiga passet kan levereras via honorärkonsulatet.

Ambassaden håller öppet för pass- och konsulära ärenden vardagar kl.  09.30 - 13.30, konsulatet i Las Palmas kl. 09.00 - 13.00 och konsulatet i Málaga kl. 10.00-13.00.

På grund av behandlingstiden och den stora mängd pass som beviljas i Madrid, ber vi er boka tid för inlämning av ansökan per telefon i ambassadens central +34 91 319 6172.

 • Honorärkonsulatet i Las Palmas (+34) 92 882 4358
 • Honorärkonsulatet i Málaga (+34) 95 221 2435

Passansökan kan också lämnas in i Finland i vilken ort som helst, hos alla poliser som beviljar pass.

Det som behövs för passansökan:

 • Ett passfoto, taget rakt framifån. Mera information finns på polisens hemsidor här.
 • Giltig legitimation
 • Det gamla passet skall alltid vara med när man ansöker om nytt  pass. Stulet eller förlorat pass måste anmälas till polisen. Förlustanmälan skall visas när man ansöker om nytt pass. Som indentitetsbevis gäller tex. personkort eller FPA-kort med foto
 • Spanskt residencia-kort eller NIE-nummerbevis
 • Män 17-30 år; eventuellt militärpass, intyg över befrielse från militärtjänst eller civiltjänstintyg.
 • Originalkvittot på erlagd inbetalning eller bankgiro av det nya passet på ambassadens bankkonto.
 • Handlingen underlättas om uppgifterna i Finlands befolkningsregister är korrekta. Man kan kontrollera sina uppgifter hos magistraten (www.maistraatti.fi). Från hemortens magistrat får man ett "utdrag av egna uppgifter" gratis en gång i året. Om det behövs oftare, är det avgiftsbelagt. Man kan be om utdraget per telefon eller fax.

Passets avgift och betalning, samt ansökans behandlingstid

Alla passavgiften betalas i förväg på ambassadens konto. Vid passansökningstillfället skall man ha med sig bankens originalkvitto på erlagd inbetalning eller bankgiro. Ambassadens bank är

Banco Sabadell
Calle Miguel Angel 23
28010 Madrid

Ambassadens kontonummer vid betalning:

IBAN: ES19 0081 0569 8900 0267 0377
SWIFT (BIC): BSABESBB

Mottagare: Embajada de Finlandia

Passökandes NAMN skall anges vid tilläggsuppgifter-fältet (referencia) på kvittot.

OBS!
Passets pris med normal leveranstid (ca. 2-3 veckor) är 140 €. Priset för snabbpass är 160 €. Snabbpass är ett vanligt pass som levereras snabbt (1-2 veckor). Till priset tilläggs leveranskostnader 7 om passet inte hämtas personligen från ambassaden i Madrid eller från honorärkonsulatet i Las Palmas.

Tillfälligt pass   

 • Behandlingsavgiften för tillfälligt pass är 175 €.
  Nödpass som skrivs ut per hand åt finska medborgare som tillfällig lösning för en enkelriktad resa kostar 160 €.

Pass för minderåriga

 • Barn och ungdomar under 18 år behöver skriftligt medgivande från vårdnadshavarna för att få eget pass. Om endast en av vårdnandshavarna är med vid ansökningstillfället, krävs ett daterat och underskrivet medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren. Här kan du hämta blankett för medgivande.

  rtfMedgivande
 • Efter införandet av biometriska pass den 21 augusti 2006 skrivs barn inte längre in i föräldrarnas pass.  Pass som är utfärdade före detta datum är giltiga under hela den tid som anges i passet.

Färdiga pass

 • Passet hämtas personligen från ambassaden eller konsulatet. Man kan också ge fullmakt åt någon att hämta passet.  Vid begäran kan passet också levereras till det närmaste honorärkonsulatet eller skickas per post.

Identitetskort

Identitetskort kan utfärdas åt finska medborgare av de Finlands representationer , där man kan också avhämta pass.

I Spanien kan man ansöka identitetskort på ambassaden i Madrid, på honoräräkonsulaten i Las Palmas och Malaga, samt på honorärkonsulaten där den rörliga passportföljen befinner sig: Palma de Mallorca, Barcelona eller Pilar de la Horadada .

Identitetskortet duger som resedokument i 28 länder i Europa.

identitetskort

Identitetskort/Modell

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort görs på samma sätt som för pass, personligen vid en ambassad eller ett konsulat. Identitetskortet ansluts inte till fingeravtryck.

Mera uppgifter om identitetskort  Polisens webbsida.

För ansökningen behövs det:

 • Ett pappersfoto enligt Finska Polisens instruktioner för passfoton, högst 6 månader gammalt. Då kortet ansöks på honorärkonsulaten i Malaga, Pilar de la Horadada, Barcelona eller Palma de Mallorca, tas fotot på honorärkonsulatet.  .
 • Det föregående identitetskortet eller pass för identifiering.
 • För minderåriga fordras det  vårnadshavarnas skriftliga tillstånd.

Hur mycket kostar identitetskortet och hur sker betalningen?

Identitetskortet kostar 90 euro på beskickningarna. Om kortet skall skickas till kunden per post, antingen hem eller till något honorärkonsulat, tilläggs det 7 euro för postnadsavgifterna. Om identitetskortet av någon  anledning inte kan beviljas eller om det inte avhämtas, returneras inte expeditionsavgiften. Betalningen görs till beskickningens bankkonto. Kontonumret  finns på prislistan(utrikesministeriet/uppdaterat 23.12.2016)

Elektroniskt certifikat samt PIN och PUK koderna

Identitetskortet kan användas för att uträtta ärenden elektroniskt.  Befolkningsregistercentralen skickar automatiskt åt alla korthållare kortets PIN och PUK koder till adressen som finns i befolkningsregistern. Denna address kan ändras vid ansökningen. Av säkerhetsskäl skickas kortet och koderna alltid  i olika sändningar.Kortet duger som resedokument och identitetsbevis även om elektroniska certifikat inte tas i bruk

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 10.10.2018


© Finlands ambassad, Madrid | Kontaktuppgifter