Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Madrid : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Madrid

Embajada de Finlandia
Paseo de la Castellana 15, E-28046 Madrid 1, Spain
Puh. +34-91 319 6172
S-posti sanomat.mad@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta.
Ajokortti tulee uusia sen paikkakunnan liikennevirastossa, jossa on kirjoilla (Suomessa tai Espanjassa).

Suurlähetystö voi todistaa suomalaisen ajokorttihakemukseen tehtävän allekirjoituksen oikeaksi, mutta ei voi antaa apostille-todistuksia (ks. kohta Notaari- ja legalisointiasiat). Ajokorttihakemusta ei voi tehdä suurlähetystön kautta.

Yli 15 v voimassaoleva ulkomainen kortti tulee vaihtaa espanjalaiseen kahden vuoden kuluessa Espanjaan muutosta.

Ajokorttiotepyyntö tehdään suomi.fi-palvelun kautta. Ohjeet pyynnön tekemiseen löytyvät täältä.

Lisätietoa:

Ajokortin vaihtaminen espanjalaiseen:
DGT (Dirección General de Tráfico)

EU:n sivut

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi                 
Puh. +358 29 534 5000
Sähköposti: kirjaamo@trafi.fi

Dirección General de Tráfico
 

Apostille

Apostille-todistus on todistus siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Apostille-todistus koskee viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Myös auktorisoitujen kääntäjien käännöksille annettaan pyydettäessä Apostille-todistus. Apostille-allekirjoitus todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoituksen, allekirjoittajan aseman sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitouden.

Suomi ja Espanja ovat molemmat ratifioineet asiaa koskevan Haagin yleissopimuksen (Convention de la Haya du 5 octobre 1961). Apostille-todistus on välttämätön, jos asiakirja on esitettävä toisen maan viranomaiselle.

Suurlähetystö ja kunniakonsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia. Suomessa apostillen voi antaa Maistraatin julkinen notaari. Espanjassa se pyydetään oikeusministeriön toimistosta.

Lisätietoa apostille-todistuksen hankkimisesta Suomessa ja Espanjassa:

Maistraatti

Espanjan oikeusministeriö/ Legalizacion única

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittelemä kansalaisuusvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Espanjassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan puolustusvoimien aluetoimistoon tai Suomen Madridin-suurlähetystöön.

Asevelvollisuusasiat hoidetaan aluetoimistoissa

Puolustusvoimien aluetoimistot ovat asiakaspalvelupisteitä, jotka hoitavat mm. kaikki palvelukseen määräämiseen ja siitä vapautumisen sekä vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja paikalliseen viranomaisyhteistyöhön liittyvät asiat toimialueellaan. 

Asevelvollisen on lähetettävä kyselylomake täytettynä aluetoimistoon. Espanjassa asuva asevelvollinen voi luovuttaa täyttämänsä lomakkeen suurlähetystölle, joka  lähettää sen edelleen valvovalle aluetoimistolle yhdessä muiden asiapapereiden (esim. lääkärintodistus, vapautus- ja siviilipalvelushakemus) kanssa.

Ulkomailta palvelukseen tulevilta riittää useimmissa tapauksissa oma selvitys terveydentilasta. Mikäli vapautus halutaan terveydentilan takia, tarvitaan lääkärintodistus.

Seitsemän vuotta ulkomailla

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tällöin asevelvollisen ei tarvitse tehdä vapautushakemusta vaan aluetoimisto lähestyy häntä ilmoituksella. Tämä edellyttää, että asevelvollisen tiedot ovat oikein Suomen väestötietojärjestelmässä.

Mikäli monikansalaisuuden perusteella vapautuksen saanut asevelvollinen muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä palvelukseen - paitsi jos hän on jo suorittanut jonkun toisen maan asevelvollisuuden.

Mikäli henkilö, jolla on oikeus vapautukseen hakeutuu palvelukseen, ei hän voi enää vedota kyseisiin monikansalaisuuspykäliin vapautuakseen palveluksesta.

Mikäli asevelvollinen on tyytymätön asevelvollisuusasiaa koskevaan päätökseen, tulee hänen ensin hakea oikaisua aluetoimistolta ja vasta sitten haetaan muutosta Kutsunta-asiain keskuslautakunnalta.

Valvova viranomainen

Asevelvollisten valvonnasta huolehtii aluetoimisto ja ulkomailla asiointi voidaan tehdä kumpaankin suuntaan Suomen edustustojen kautta, Espanjassa suurlähetystön kautta.

Asevelvollisen matkalippu

Matkalipun myöntää aluetoimisto. Mikäli palvelukseen tulomatka halutaan tehdä aikaisemmin kuin kolme viikkoa palvelukseenastumispäivästä, tulee siihen aina hakea lupaa aluetoimistolta.

Kutsunnanalaisen aluetoimisto Suomessa

Kutsunnanalaisen aluetoimisto on se, jonka alueella kutsunnanalainen Suomessa viimeksi asui eli mikä oli hänen äänestyskuntansa Suomessa. Mikäli oma aluetoimisto ei ole tiedossa, sitä voi tiedustella mistä tahansa aluetoimistosta lähettämällä sinne täydellisen nimen ja syntymäajan.

Lisätietoa:

Suomen puolustusvoimat

Auto

Muualla kuin Suomessa vakinaisesti asuva henkilö saa tietyin edellytyksin käyttää Suomessa ajoneuvoa, jota ei ole täällä verotettu. Käyttöoikeuden laajuus riippuu siitä, onko ajoneuvo tuotu omaan käyttöön (ns. turistiajoneuvo) vai käytetäänkö ajoneuvoa yritystoiminnassa.

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Muuttajien ajoneuvoja koskevat maahanmuuton yhteydessä myönnettävät veronalennukset on poistettu.

Lisätietoa :

Suomen tulli

Trafin ajoneuvoverotusneuvonta: +358 295 345 125, verotus@trafi.fi

Talvirenkaat
Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuun alusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittua myös marras- ja maaliskuussa sekä silloin kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät.

Lisätietoa:

Trafi

Eläimet

Koirien ja kissojen maahantuonti Espanjasta

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai ennen 3.7.2011 tehdyllä selkeästi luettavalla tatuoinnilla (tatuointipäivästä täytyy olla todistus). Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikäli siru ei täytä vaatimuksia, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella vähintään 21 vrk ennen tuontia. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään. Edellisestä rokotuksesta voimassaoloaikoineen on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa.

Koirilta vaaditaan myös lääkitys ekinokokkoosia vastaan. Se annetaan Suomen ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk ennen maahantuloa ja merkitään lemmikkieläinpassiin. Vaihtoehtoisesti koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä, jolloin lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Viimeinen loislääkitys tulee tehdä Suomessa matkustelun päätyttEläinpassiyä.

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja heisimatolääkityksestä (osat I-IV ja tarvittaessa osa VII).

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä (korkeintaan viisi), joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle. Vaatimukset koskevat koirien ja kissojen lisäksi myös frettejä.

Lisätietoa:

Ruokavirasto (entinen Evira)

Lemmikkieläimistä

Eläinten tuonti Espanjaan

Ohjeita ja määräyksiä eläinten tuomisesta Espanjaan saa Espanjan Suomen edustustosta.

Lisätietoa:

Espanjan suurlähetystö Helsingissä
Puh. +358 (0) 9 687 70 80

Lemmikkieläinten maahantuonti Espanjaan muista EU-maista (espanjaksi ja englanniksi)

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen puoleen.

Lisätietoa:

Kelan kv-keskus
Puh. +358 20 634 0200
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC).

Jos sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan, saat kortilla välttämätöntä sairaanhoitoa EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä ja maksat siitä saman verran kuin maassa asuvat ihmiset.

Kortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa.

Lisätietoa:

Kela / Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Ulkomailla asuvat eläkeläiset

Vakituisesti toisessa EU-, Eta-maassa ja Sveitsissä asuvat eläkeläiset, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa, saavat eurooppalaisen sairaanhoitokortin Suomesta.

Kortissa yhdistyvät eurooppalainen sairaanhoitokortti ja todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kortin sininen etupuoli on samanlainen kuin tavallisessa eurooppalaisessa sairaanhoitokortissa. Kortin kääntöpuoli on limenvihreä.

Lisätietoa:

Kela / Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Henkilökortti

Suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytenä ulkomaille matkustaessaan passilla. Suomen kansalainen saa matkustaa tiettyihin maihin käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta henkilökorttilain (829/1999) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökorttia. Lista maista löytyy Poliisin sivuilta.

Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastusta, mutta henkilöllisyys ja kansalaisuus on silti pystyttävä todistamaan passilla tai edellä mainitulla henkilökortilla. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa.

Ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti, väliaikaisesti myönnetty henkilökortti, ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti, eivät käy matkustusasiakirjana.

Lisätietoa:

Poliisi

Väestörekisterikeskus

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Espanjasta:

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle.

Ulkoasiainministeriö
PL 176
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.um@formin.fi

Lisätiedustelut: virkatodistus.um@formin.fi ja +358 9 1605 5324.

Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimiseen tulee olla oikeudellinen peruste, ja palvelusta peritään toimitusmaksu.

Lisätietoa:

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta:

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi.

Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista: info.uusimaa@maistraatti.fi ja +358 2 9553 9391.

Lisätietoa:

Väestörekisterikeskus

Maistraatti

Julkishallinnon lomakkeet

Suomi.fi on kansalaisille tarkoitettujen julkishallinnon verkkopalveluiden ja –lomakkeiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tai yritysten tuottamia.

Portaalissa on tietoa kaikille Suomessa sekä ulkomailla asuville Suomen julkishallinnon kanssa asioiville henkilöille. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa:

Suomi.fi

Kriisitilanteisiin varautuminen

Oletko matkustamassa Espanjaan tai asutko Espanjassa pysyvästi?

Tutustu Madridin suurlähetystön ohjeisiin kriisitilanteiden varalta:

Suomen suurlähetystö, Madrid

Käyntiosoite:         Paseo de la Castellana, 15, 4. krs.
Puhelinnumero:   +34 913 196 172 (ma-pe klo 09.00 – 16.30)
Fax:                     +34 913 0083 901
Sähköposti:           sanomat.mad@formin.fi

Suomen edustustot ulkomailla avustavat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla mahdollisissa kriisitilanteissa.

Suurlähetystö on laatinut omat sisäiset ohjeet kriisitilanteiden varalta. Niitä päivitetään säännöllisesti, ja henkilökunnan valmiutta harjoitellaan vuosittain.

Kriisin sattuessa seuraa suurlähetystön tiedotusta:

Tee matkustusilmoitus

Jotta ulkoministeriö ja suurlähetystö voivat avustaa kansalaisia mahdollisessa kriisitilanteessa, suosittelemme matkalle lähtijöitä, sekä Espanjassa tilapäisesti tai pysyvästi asuvia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen
ulkoministeriön palvelussa www.matkustusilmoitus.fi

On tärkeää pitää em. tiedot ajan tasalla myös Espanjasta pois muuttaessasi!

Matkustusturvallisuuteen liittyvät ulkoministeriön yleiset ohjeet

Matkustuskohteesi turvallisuuteen kannattaa tutustua edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Suomen Madridin-suurlähetystön nettisivuilla: http://www.finlandia.es/public/default.aspx?contentid=340534&culture=sv-FI

Jotta edustusto voi avustaa mahdollisessa kriisitilanteessa, matkailijan ja maassa pysyvästi asuvan kannattaa ilmoittaa yhteystietonsa kohdemaan Suomen suurlähetystölle matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta. Kriisitilanteessa on hyvä myös ilmoittaa omasta tilanteesta omaisille Suomeen.

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Lähtökohtaisesti kohdemaan viranomaiset ovat vastuussa paitsi omien kansalaistensa myös alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. Matkailijan pitääkin ensisijaisesti seurata ja noudattaa kohdemaan viranomaisten ohjeita.

Matkanjärjestäjät avustavat valmismatkalaisia

Matkanjärjestäjällä on avustusvelvollisuus matkustajaa kohtaan. Valmismatkalain mukaisesti matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Omatoimimatkailijat ja muut valmismatkalain piiriin kuulumattomat matkustajat vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja matkalla sattuvien onnettomuuksien kustannuksista. On tärkeää, että matkavakuutus on voimassa.

Ulkoministeriön tehtävä kriisitilanteissa

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaisesti ulkoministeriön toimialaan kuuluu suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla.

Kriisitilanteeksi voidaan lukea esimerkiksi tapauksia, joissa on huomattava suomalaisten turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara: suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila. Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvinkin nopeasti. Kriisitilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin, jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa suomalaisille.

Suomen edustuston tehtävä kriisitilanteissa

Suomen edustusto ulkomailla avustaa suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa. Edustuston avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisen. Omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.

Edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin sellaisissa kriisitilanteissa, jotka edellyttävät toimenpiteitä kuten siirtymistä turvallisemmalle alueelle. Matkailijan kannattaa myös itse ottaa yhteyttä edustustoon, jos havaitsee matkakohteessaan jotain kriisiin viittaavaa.

Lähtökohtana kuitenkin on, että yhteiskunnan peruspalveluista vastaavat henkilön asuinmaan viranomaiset, myös kriisitilanteissa.

Edustusto voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Evakuointi on aina vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella. Hitaasti kehittyvässä kriisissä alueelta kannattaa poistua omatoimisesti, kun normaalit liikenneyhteydet vielä toimivat.

Edustusto avustaa myös välttämättömässä yhteydenpidossa matkailijan ja hänen kotimaassa olevan omaisensa välillä sekä välittää ulkoministeriölle tietoa kriisialueella olevista suomalaisista sekä kriisitilanteen kehittymisestä.

Lisätietoja: Ulkoministeriö, konsulipalvelut

Sivun oikea reuna:

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa:

Ulkoasianministeriö: kriistilanteisiin varautuminen ulkomailla

Matkalla voi sattua

Matkustusilmoitus

Matkustusturvallisuus

Konsulipalvelulaki

Kuolemantapaus

Suurlähetystön saadessa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta toimialueellaan ilmoitetaan tieto välittömästi ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön. Poliisin toimesta välitetään tieto kuolemantapauksesta henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiselle Suomessa, mikäli vainajan lähiomainen ei ole matkalla mukana.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat vainajan hautauksesta ja vainajan kotiuttamisesta Suomeen. Lähiomaisten pyynnöstä suurlähetystö voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin vainajan hautaamisen, tuhkaamisen tai Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi, kuitenkin vasta sitten, kun maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimiston valinta on suoritettu. Edustusto voi tarvittaessa pyytää kustannusarvioita eri hautaustoimistoista. Mikäli vainajalla ei ole matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista vainajan kotiuttamisesta tai muista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista.

Lapsioikeus

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. Espanjassa, avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan paikallisessa siviilirekisterissä (Registro Civil) lapsen rekisteröintiä tehtäessä. Todisteena isyyden vahvistamisesta toimii syntymätodistus, joka tulee toimittaa Suomen Maistraattiin lapsen rekisteröintiasiakirjojen liitteenä. Katso myös: "Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta".

Espanjassa pysyvästi asuvan lapsen mahdollisessa lapsikaappausasiassa tulee kääntyä Espanjan viranomaisten puoleen.

Lisätietoa:

Kansainvälinen lapsikaappaus

Espanjan oikeusministeriö

Lastensuojelu

Espanjassa pysyvästi asuvan lapsen lastensuojelukysymyksissä tulee kääntyä Espanjan lastensuojeluviranomaisten puoleen.  Sen sijaan, jos Suomessa asuva lapsi oleskelee vain tilapäisesti ulkomailla, voi olla tarpeen selvittää lapsen olosuhteita ja mahdollista lastensuojelun tarvetta myös ulkomailla.

Edustusto voi antaa virka-apua suomalaiselle sosiaalihuollon viranomaisille lapsen olosuhteiden selvittämiseksi silloin, kun lapsi oleskelee tilapäisesti Espanjassa eikä asia kuulu muulle viranomaiselle. Lastensuojelutarpeen ja lapsen olosuhteiden selvittämiseksi edustusto tekee ensisijaisesti toimivaltaiselle Espanjan viranomaiselle virka-apupyynnön. Yhteistyötä tehdään Suomen ja Espanjan lastensuojeluviranomaisten sekä ulkoministeriön kanssa.

Edustusto voi myös huoltajan pyynnöstä tehdä selvityspyynnön Espanjassa tilapäisesti oleskelevasta lapsesta, jos on perusteltua aihetta epäillä, että lapsen olosuhteet vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa lapsen terveyttä. Edustusto tekee tiedustelun ensisijaisesti Espanjan viranomaisten välityksellä. Lisäksi edustusto voi ulkoministeriön kautta tehdä ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle alaikäisestä Suomen kansalaisesta, jonka edustusto katsoo olevan ilmeisessä lastensuojelun tarpeessa.

Lisätietoa:

Ulkoasiainministeriö

Sinun Eurooppasi: perheasiat

Liikennesakot Espanjassa

Liikennesakkojen maksamiskäytännöt kuuluvat Espanjan viranomaisten toimialaan. Lisätietoa on koottu  Tietoa Espanjasta –osion Hyvä tietää-kohtaan.

Löytötavarat

Edustustolle palautetut passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle, mikäli tämä maksaa postikulut. Edustustolla ei ole kuitenkaaan lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa.

Matkustaminen

Tietoa ja ohjeita suomalaisen matkustamisesta ulkomaille ja  matkustusturvallisuudesta löytyy ulkoasiainministeriön verkkosivulta.

Suomen tullin verkkosivuilta löytyy ohjeita tuotteiden maahantuonnista ja niiden tuontirajoituksista.

Lisätietoa:

Ulkoasiainministeriö: matkustaminen

Suomen tulli: matkailijat ja muuttajat

Muutto

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Suomeen työhön -oppaan, jossa tarjotaan tietoa Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille, sekä tietoa Suomeen muutosta. Opas on julkaistu pdf-muodossa usealla eri kielellä ml. suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi.

Helsingin kaupungin ylläpitämä Infopankki.fi –sivusto tarjoaa lisäksi kattavaa tietoa Suomeen muuttamisesta eri kielillä, myös espanjaksi.

Lisätietoa:

TE-palvelut

Infopankki.fi

Muuttoilmoitus ja osoitteenmuutos 

Muuttoilmoitus on lakisääteisesti tehtävä maistraatille viimeistään viikon kuluessa muuttopäivästä.

Muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen tehdään muuttoilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella, jonka voi noutaa postista tai maistraatista.

Muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen voi uuden osoitteen ilmoittaa Suomeen maistraatille Suomi.fi -palvelussa täytettävällä lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostiosoitteeseen: address@maistraatti.fi tai kirjeitse maistraattiin.

Listätietoa:

Muuttoilmoitukset

Muuttotavarat

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen saa tietoa Tullista.

Lisätietoa:

Suomen tulli

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystössä sekä kunniakonsulaateissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa:

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen
  • elossaolotodistuksen myöntäminen

Kaikki todistukset edellyttävät henkilökohtaista asiointia toimipisteessä, henkilöllisyyden todistamista sekä alkuperäisten asiakirjojen esittämistä.

Notaaritodistukset ovat maksullisia (katso Palveluhinnasto), paitsi lakisääteisen eläkkeen tai opintotuen hakemista varten tarvittava elossaolotodistus.

Suomen suurlähetystö ja kunniakonsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia.

Pidätys- ja vangitsemistilanteet

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai hän muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen niin halutessa välittää tiedon tapahtumasta tämän nimeämälle henkilölle Suomessa.

Tapauksissa, joissa edustusto on saanut tiedon pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, se pyrkii selvittämään, saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa. Mahdollisuuksien mukaan edustusto seuraa asian kehittymistä ja tarvittaessa selvittää asemamaassa sovellettavaa armahtamiskäytäntöä. Myös tapaamiset edustuston edustajan ja vapautensa menettäneen kanssa ovat mahdollisia tämän pyynnöstä.

Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa asianomaisen vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle / asianajajalle. Erillisten sopimusten perusteella myös rikoksentekijän luovutus tai tuomitun siirto Suomeen voivat tulla kysymykseen.

Rikoksen uhri

Rikoksen uhriksi joutuneen matkailijan tulee tehdä rikosilmoitus Espanjan poliisille.

Rikosilmoituksen voi tehdä englannin- ja espanjankielisessä Policía Nacionalin puhelinpalvelussa +34 902 102 112 ma-su klo 9:00–21:00. Puhelinsoiton jälkeen ilmoitus on noudettava poliisilaitokselta henkilökohtaisesti puhelun aikana saadulla koodinumerolla 48h kuluessa.

Katalonian alueella rikosilmoitukset tulee tehdä alueen Mossos d´Esquadra – poliisille. Edellä mainittu Policía Nacionalin rikosilmoitusnumero ei ole käytössä Kataloniassa.

Rikosuhripäivystys (RIKU) on Suomessa toimiva järjestö, joka tarjoaa tukea ja neuvontaa rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen sekä rikosasiassa todistaville. Tukea voi saada myös rikoksen uhriksi ulkomailla joutunut Suomessa asuva henkilö

Valtio voi eräissä tapauksissa maksaa korvausta Suomessa tehtyjen rikosten aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista tai muista taloudellisista vahingoista.

Lisätietoa:

Policía Nacionalin rikosilmoituspalvelu

Katalonian poliisi (Mossos d'esquadra)

Rikosuhripäivystys

Valtiokonttori: korvaus rikoksen uhrille

Oficinas de asistencia a las victimas 

Sairaus- ja onnettomuustapaukset

Asemamaan viranomaiset voivat ilmoittaa Suomen suurlähetystölle tai kunniakonsulaateille tilapäisesti ulkomailla oleskelevan suomalaisen sairaus- tai onnettomuustapauksesta, mikäli matkalla ei ole mukana omaisia tai tuttavia eikä matkanjärjestäjä saa yhteyttä omaisiin. Suurlähetystö avustaa yhteydenotossa Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Euroopan Unionin maissa, ETA-alueella ja Sveitsissä matkustava toisen EU-maan kansalainen voi saada tarvittaessa lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon julkisissa sairaaloissa EU-alueella. Tätä varten hänellä tulee olla Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sen saa maksutta anomuksesta kotipaikkakunnan Kelan toimistosta. Lisätietoja terveyspalveluista ulkomailla löytyy myös Hoitopaikanvalinta.fi -palvelusta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa esim. poikkeuksellista kuljetusta Suomeen eikä muita onnettomuudesta aiheutuvia kuluja. Matkustajavakuutus on välttämätön matkustettaessa ulkomaille (myös EU-maihin), sillä se mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon, sekä vakuutusehdoista riippuen myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista eikä voi antaa maksusitoumuksia tai takauksia.

Listätietoa:

Kela

Hoitopaikanvalinta.fi

Taloudellinen avustaminen

Espanjassa rahattomaksi joutunut suomalainen voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa lähettämään rahaa esim. Western Unionin tai Forexin välityksellä. Jos pankkikortti on kadonnut tai varastettu, mutta verkkopankkitunnukset ovat tallella ja tilillä on varoja, saattaa rahansiirto onnistua omalta tililtä WU:n konttoriin. Asiaa tulee tiedustella omasta pankista.

Rahansiirtopalvelut toimivat nopeasti ja helposti.

Suurlähetystö ja kunniakonsulaatit voivat avustaa Espanjassa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta paluulippua varten joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona omalta pankkitililtään tai omaisten tekemää talletusta vastaan. Palvelusta peritään toimitusmaksu, katso Palveluhinnasto.

Lisätietoa:

Western Union

Forex

Money Gram

Turistipoliisi (SATE, Servicio de Atención al Turista Extranjera)

Turistipoliisi on Espanjan sisäministeriön alainen organisaatio, joka tarjoaa palveluitaan ulkomaalaisille matkailijoille mahdollisuuksien mukaan heidän omalla äidinkielellään. SATEn palveluihin kuuluu mm:

  • Rikosilmoitusten tekeminen
  • Avustaminen luotto- ym. korttien peruuttamisessa
  • Yhteydenotot suurlähetystöihin ja konsulaatteihin
  • Yhteydenotot perheenjäseniin
  • Traumaattisten tapahtumien jälkeinen psykologinen tuki
  • Löytötavara-asioiden hoitaminen
  • Turisti-info

SATEn palveluksesta löytyvät kaikki poliisi- ja sosiaalipalvelut, joita alueella rikoksen tai muun traumaattisen tapahtuman uhriksi joutunut ulkomaalainen tarvitsee. Toimistoissa työskentelee poliiseja ja asiantuntija-tulkkeja kunkin tarvittavan kielen mukaan.

SATElla on toimistot sekä Madridissa että Malagassa. Madridin toimisto tarjoaa puhelimitse palvelua seitsemällä eri kielellä: englanti, ranska, saksa, arabia, italia, japani ja espanja.

Toimistojen yhteystiedot:

Madrid:
Comisaría de Centro (Leganitos, 19) (Plaza de Españan läheisyydessä)
Puhelin: +34 91 548 85 37 ja +34 91 548 80 08
Auki vuoden jokaisena päivänä 9.00–22.00
Metro: Santo Domingo (L2), Plaza de España (L3, L10) ja Callao (L3, L5)
satemadrid@esmadrid.com

Malaga:
Oficina del turismo
Plaza de la Marina, 11
Puhelin: +34 951 92 60 20
Auki: 9.00–20.00

Lisätietoa:

SATE Madrid

SATE Málaga

Muut SATE-toimipisteet

Rikostaustaotteet

Rikostaustaote Suomesta

Suomesta ote pyydetään Oikeusrekisterikeskuksesta. Ote on maksullinen.

Rikostaustaote Espanjasta

Rikosrekisteritodistus anotaan Espanjan oikeusministeriöstä. Rikosrekisteriote pyydetään henkilökohtaisesti tai postitse. Hakija voi myös valtuuttaa toisen henkilön hankkimaan selvityksen puolestaan.

Jos suomalainen ote esitetään Espanjassa tai espanjalainen Suomessa, tarvitaan Apostille-todistus. Suomessa Apostille-todistus pyydetään erikseen maistraatilta. Espanjalaiseen otteeseen saa apostillen täyttämällä hakemuksessa kohdan A ("indique, si el certificado ha de tener efectos en el extranjero).

Lisätietoa:

Oikeusrekisterikeskus

Espanjan oikeusministeriö

Vaalit

Suomessa järjestettävien vaalien (presidentinvaalit, eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit) ennakkoäänestysjärjestelyistä Espanjassa vastaa suurlähetystö. Järjestelyistä ilmoitetaan erikseen vaalien alla. 

Lisätietoa:

Oikeusministeriö

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta.

Veron yhteystiedot:
suomeksi 
ruotsiksi   
englanniksi

Lisätietoa:

Verohallinto

Sopimus Suomen ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi

Vihkiminen

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee esteiden tutkintatodistuksen. Todistuksen saa viimeisimmän kotikunnan maistraatista. Suomen kansalaisen vieraassa valtiossa solmima avioliitto tulee rekisteröidä Suomeen Maistraattiin. Lomake ja ohjeet löytyvät kohdasta Väestörekisteri

Espanjassa voi solmia siviili- tai uskonnollisen avioliiton. Jotta uskonnollisin menoin solmittu avioliitto on pätevä Espanjassa, se pitää rekisteröidä Espanjan siviilirekisteriin. On tärkeää varmistaa vihkivältä viranomaiselta tarvittavat asiapaperit etukäteen. Prosessi on hidas ja saattaa viedä kolme kuukautta. Asiakirjojen tulee olla asianmukaisesti laillistettuja (katso apostille) ja virallisen kielenkääntäjän kääntämiä. Pyydetään huomioimaan, että Espanjan viranomaiset hyväksyvät korkeintaan kolme kuukautta vanhat asiakirjat.

Espanjassa on mahdollisuus solmia avioliitto myös Suomen viranomaisen edessä kirkollisena vihkimisenä. 

Suomen suurlähetystöllä ei ole vihkimisoikeutta.

Lisätietoa:

Maistraatti, vihkiminen

Aurinkorannikon evl. suomalainen srk

Espanjan kansalaispalvelusivusto: El Portal del ciudadano

Viralliset kielenkääntäjät

Espanjassa oikeuden toimia valantehneenä kielenkääntäjänä myöntää Espanjan ulkoministeriö. Ulkoministeriö ylläpitää listaa mm. suomen- ja ruotsinkielen virallisista kääntäjistä.

Viralliset kääntäjät Espanjassa

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Ulkomailla tilapäisesti ja pysyvästi oleskelevien tulee lain mukaan pitää tietonsa ajantasaisina väestötietojärjestelmässä.

Lomakkeet lähetysohjeineen löytyvät suomi.fi -palvelusta. Ilmoituksensa voi jättää myös Suomen edustustoon ulkomailla.

Kaikkiin ilmoitustyyppeihin tulee liittää paikallisen siviilirekisterin antama kansainvälinen (Certificado plurilingüe) tai nk. sananmukainen (Certificado literal) todistus.

Kansainvälistä todistusta ei tarvitse käännättää, mutta sananmukaisen todistuksen tulee olla käännettynä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos virallinen käännös tehdään Espanjassa, myös käännös pitää apostilloida. Jos asiakirja käännätetään Suomessa, riittää Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös (Laki auktorisoiduista kääntäjistä).

Ilmoituksen liitteenä on aina oltava alkuperäinen asiakirja, joka on asianmukaisesti laillistettu.

Jos asiakas haluaa säilyttää alkuperäisen asiakirjan itsellään, voidaan suurlähetystössä tai kunniakonsulaatissa ottaa asiakirjasta kopio ja todistaa jäljennös oikeaksi.

Kaikkiin ilmoitustyyppeihin suositellaan lisättävän liitteeksi kopiot asianomaisten passeista tai henkilöllisyystodistuksista.

Maksuasetuksen 2 § 2 kohdan mukaan suorite on maksuton silloin kun se koskee yksittäisten henkilöiden väestötietojärjestelmään ilmoitettavia tietoja.

Lisätietoa:

Väestörekisterikeskus

Katso myös kohta Henkilö- ja osoitetiedustelut.

Suomi.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 11.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Madrid | Yhteystiedot