Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kriisitilanteisiin varautuminen - Suomen suurlähetystö, Madrid : Palvelut : Kriisitilanteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Madrid

Embajada de Finlandia
Paseo de la Castellana 15, E-28046 Madrid 1, Spain
Puh. +34-91 319 6172
S-posti sanomat.mad@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kriisitilanteisiin varautuminen

Oletko matkustamassa Espanjaan tai asutko Espanjassa pysyvästi?

Tutustu Madridin suurlähetystön ohjeisiin kriisitilanteiden varalta:

Suomen suurlähetystö, Madrid

Käyntiosoite:         Paseo de la Castellana, 15, 4. krs.
Puhelinnumero:   +34 913 196 172 (ma-pe klo 09.00 – 16.30)
Fax:                     +34 913 083 901
Sähköposti:           sanomat.mad@formin.fi

Suomen edustustot ulkomailla avustavat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla mahdollisissa kriisitilanteissa.

Suurlähetystö on laatinut omat sisäiset ohjeet kriisitilanteiden varalta. Niitä päivitetään säännöllisesti, ja henkilökunnan valmiutta harjoitellaan vuosittain.

Kriisin sattuessa seuraa suurlähetystön tiedotusta:

Tee matkustusilmoitus

Jotta ulkoministeriö ja suurlähetystö voivat avustaa kansalaisia mahdollisessa kriisitilanteessa, suosittelemme matkalle lähtijöitä, sekä Espanjassa tilapäisesti tai pysyvästi asuvia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen
ulkoministeriön palvelussa www.matkustusilmoitus.fi

On tärkeää pitää em. tiedot ajan tasalla myös Espanjasta pois muuttaessasi!

Matkustusturvallisuuteen liittyvät ulkoministeriön yleiset ohjeet

Matkustuskohteesi turvallisuuteen kannattaa tutustua edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Suomen Madridin-suurlähetystön nettisivuilla: http://www.finlandia.es/public/default.aspx?contentid=340534&culture=sv-FI

Jotta edustusto voi avustaa mahdollisessa kriisitilanteessa, matkailijan ja maassa pysyvästi asuvan kannattaa ilmoittaa yhteystietonsa kohdemaan Suomen suurlähetystölle matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta. Kriisitilanteessa on hyvä myös ilmoittaa omasta tilanteesta omaisille Suomeen.

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Lähtökohtaisesti kohdemaan viranomaiset ovat vastuussa paitsi omien kansalaistensa myös alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. Matkailijan pitääkin ensisijaisesti seurata ja noudattaa kohdemaan viranomaisten ohjeita.

Matkanjärjestäjät avustavat valmismatkalaisia

Matkanjärjestäjällä on avustusvelvollisuus matkustajaa kohtaan. Valmismatkalain mukaisesti matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Omatoimimatkailijat ja muut valmismatkalain piiriin kuulumattomat matkustajat vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja matkalla sattuvien onnettomuuksien kustannuksista. On tärkeää, että matkavakuutus on voimassa.

Ulkoministeriön tehtävä kriisitilanteissa

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaisesti ulkoministeriön toimialaan kuuluu suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla.

Kriisitilanteeksi voidaan lukea esimerkiksi tapauksia, joissa on huomattava suomalaisten turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara: suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila. Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvinkin nopeasti. Kriisitilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin, jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa suomalaisille.

Suomen edustuston tehtävä kriisitilanteissa

Suomen edustusto ulkomailla avustaa suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ulkomailla ilmenevissä kriisitilanteissa. Edustuston avustamistoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamisen. Omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.

Edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin sellaisissa kriisitilanteissa, jotka edellyttävät toimenpiteitä kuten siirtymistä turvallisemmalle alueelle. Matkailijan kannattaa myös itse ottaa yhteyttä edustustoon, jos havaitsee matkakohteessaan jotain kriisiin viittaavaa.

Lähtökohtana kuitenkin on, että yhteiskunnan peruspalveluista vastaavat henkilön asuinmaan viranomaiset, myös kriisitilanteissa.

Edustusto voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Evakuointi on aina vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella. Hitaasti kehittyvässä kriisissä alueelta kannattaa poistua omatoimisesti, kun normaalit liikenneyhteydet vielä toimivat.

Edustusto avustaa myös välttämättömässä yhteydenpidossa matkailijan ja hänen kotimaassa olevan omaisensa välillä sekä välittää ulkoministeriölle tietoa kriisialueella olevista suomalaisista sekä kriisitilanteen kehittymisestä.

Lisätietoja: Ulkoministeriö, konsulipalvelut

Sivun oikea reuna:

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa:

Ulkoasianministeriö: kriistilanteisiin varautuminen ulkomailla

Matkalla voi sattua

Matkustusilmoitus

Matkustusturvallisuus

Konsulipalvelulaki

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.9.2017


© Suomen suurlähetystö, Madrid | Yhteystiedot